Ochrana osobních údajů

 Základní informace

Správce osobních údajů:

Cinema,s.r.o. Makovického 8, 01001 Žilina Slovensko, IČO: 36420786, Zápis: ORSR Žilina, vl. č.: 15174/L a sme správcami Vašich osobných údajov

Prohlašujeme, že všechny naše systémy jsou chráněny proti zneužití osobních údajů, všechny osobní údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na interním serveru, jsou považovány za přísně důvěrné a zachází se s nimi vždy v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pověřená odpovědná osoba má číslo potvrzení 551/2014 - "Povolení na zpracování osobních údajů".

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní údaje (údaje, které zadáváte při objednávce nebo registraci) pro správné vyřízení objednávky, dodání zboží, vybavení reklamace, zaúčtování apod. Tyto údaje pečlivě chráníme před zneužitím a za žádných okolností je neposkytujeme třetí straně.

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, úplná poštovní nebo fakturační adresa, telefonické, faxové a emailové spojení

Právnická osoba:

Název firmy, kontaktní osoba, úplná poštovní a fakturační adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojení, IČO, DIČ, DIČ

Tyto údaje nám umožňují provádět nutné účetní operace a pořizovat daňové doklady.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech.

Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby, Vaše jméno a případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat av případě potřeby vrátit) .

Cookies:

Cookies jsou krátké textové soubory, které do prohlížeče odesílají navštívené webové stránky. Webovým stránkám umožňují zapamatovat si informace o vaší návštěvě (například preferované nastavení), díky čemuž jsou Vaše další návštěvy jednodušší a pohodlnější.

Kromě zvýšení komfortu při Vaší návštěvě používáme cookies i pro další účely - například na výběr relevantních reklam, sledování počtu návštěvníků na stránce, zjednodušení registrace do nových služeb a na ochranu vašich dat.


Seznam typů souborů cookie, které používá Google, si můžete prohlédnout zde. https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk: O tom, jak je možné soubory cookie použít v inzerci se dočtete zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.


Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. Co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli). Můžete se kdykoliv informovat, jaké údaje máme o Vás uchovány v naší databázi a na co byly použity.

Změna údajů v registrací:

Registrovaní zákazníci si môžu svoje údaje sami kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v internetovom obchode. V účte si tiež môžu prezrieť svoje uskutočnené objednávky.

Jaké je naše stanovisko k poskytování Vašich osobních údajů jiným společnostem?

Vaše údaje neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména) a kurýrní služby (jméno a adresa na dodání).

Shrnutí:

Spoločnosť Cinema, s.r.o. si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme jedine za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Doplňující informace k Zásadám ochrany osobních údajů (od 25.05.2018)

Ve společnosti Cinema, s.r.o. si vážíme vaše soukromí, a proto vaše osobní údaje vždy pečlivě hlídáme podle nařízení EU a Evropského parlamentu ve zkratce - GDPR.

Všechny poskytnuté informace jsou chráněny a zabezpečeny proti krádeži a zneužití třetí stranou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoliv pozměněny nebo aktualizované. Při jejich změně budeme požadovat o jasný souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud tak dotyčná osoba / zákazník / neučinila v předchozím období.

Ochrana osobních údajů znamená následující:

 • Vaše osobní údaje nikdy žádným způsobem nezneužijeme.
 • Váš kontakt a osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty třetí straně bez vašeho předchozího výslovného souhlasu
 • Nebudeme vám posílat e-maily, na příjem kterých jste se nezaregistrovali.
 • Kdykoliv se můžete odhlásit ze seznamu příjemců našich e-mailů.
 • Kdykoliv můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů z naší databáze


Všechny naše on-line aktivity jsou v souladu s evropskými právními předpisy (Nařízení Evropského parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Směrnicí Evropského parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016, a právní předpisy České republiky Zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů, Zákon o elektronickém obchodu na trhu, atd.). Zásady ochrany osobních údajů pokrývají manipulaci s těmi údaji, které o vás získáme při návštěvě a používání našich internetových stránek.


Sběr a zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou údaje, které vás identifikují jako jednotlivce: vaše jméno, příjmení, elektronická nebo poštovní adresa, telefonní číslo atd. Neshromažďujeme vaše osobní údaje, pokud to sami neumožníte, respektive nesouhlasíte s tím, a to při objednávání produktů, při registraci, nebo přihlášením k odběru novinek.


Používání a šíření osobních údajů:

Společnost Cinema, s.r.o. používá vaše osobní údaje pouze za účelem vyplnění objednávek a z technických důvodů správy webových stránek, aby vám zajistila přístup k určitým informacím, nebo na obecnou komunikaci s vámi.


Svoboda volby:

Záleží od vás, jaké informace o sobě nám poskytnete. Pokud se rozhodnete neposkytnout své údaje, nebudete mít přístup k určitým stránkám nebo funkcím našeho webu. Pokud se chcete odhlásit z odebírání novinek nebo požádat o výmaz svých osobních údajů z naší databáze, kontaktujte nás na adrese info@vasmobil.sk. Pokud se vaše osobní údaje (poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefonní číslo) změní, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@vas-mobil.cz

Automatické nahrávání informací (neosobních údajů):

Při vstupu na webové stránky se automaticky zaznamenávají (ne jako součást přihlášení) obecné, neosobní informace (použití internetového vyhledávače, počet návštěv, průměrná doba návštěvy webových stránek, navštívené stránky). Tyto informace slouží k měření přitažlivosti našich stránek a ke zlepšení obsahu a použitelnosti. Vaše informace nepodléhají dalšímu zpracování a nebudou poskytnuty třetí straně.

Cookies:

Soubory cookies jsou neobsazené dokumenty, které jsou dočasně uloženy na pevném disku a umožňují našim internetovým stránkám identifikovat váš počítač při následné návštěvě. Soubory cookies používáme pouze na shromažďování informací týkajících se používání internetových stránek.

Bezpečnost:

Společnost mobil Cinema, s.r.o se pečlivě stará o bezpečnost vašich osobních údajů. Vaše data jsou po celou dobu chráněny před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Maloleté osoby:

Nezletilé osoby bez souhlasu svých rodičů nebo zákonného zástupce na našich internetových stránkách nebudou poskytovat žádné osobní údaje. Osobní údaje osob mladších 16 let naše společnost, bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce nezpracovává. Bez souhlasu proto není možné ani vybavit objednávku nebo se přihlásit k odběru novinek. Pro ověření věku nezletilých naše společnost může v rámci svých povinností využít zpětnou vazbu - kontaktní formulář nebo telefonické ověření věku dotčené osoby.

Právo a informace:

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně našich zásad ochrany osobních údajů nebo ohledně zacházení s vašimi osobními údaji, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese info@vasmobil.sk. Na základě vaší žádosti vás budeme informovat do 30 dnů v souladu s platnými právními předpisy - o tom, jaké osobní údaje, pokud vůbec nějaké, byly shromážděny během vaší návštěvy našich webových stránek.


Zveřejnění změn zásad ochrany osobních údajů:

Veškeré změny našich zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na těchto internetových stránkách. Používáním internetových stránek uživatel potvrdí, že tyto zásady ochrany osobních údajů přijímá a souhlasí s celým jejich obsah.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby

Provozovatelem osobních údajů je společnost Cinema, s.r.o. Makovického 8, 01001 Žilina Slovensko, IČO: 36420786, Zápis: ORSR Žilina, vl. č .: 15174 / L která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže. Společnost Cinema, s.r.o. Odpovědný zástupce Michal Minárik, e-mailová adresa info@vas-mobil.cz, telefonní číslo +420 607 340 469 (kontakty na zákaznickou linku).

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely

a) Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost mobil Cinema, s.r.o. zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Cinema, sro), pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci.

Právním základem zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a v případě vyřizování reklamací 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Cinema, s.r.o ..

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • společnost Heuréka Shopping sro, se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 218977 - provozovateli internetové stránky www.heureka.cz, výlučně za účelem zkvalitňování služeb společnosti Cinema, sro na základě hodnocení jejích zákazníků
 • dodavatelé a správci informačního systému, kteří zajišťují dodávku a správu webových stránek, včetně marketingové podpory
 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další správce nebo zpracovatel
 • servisní servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Cinema, s.r.o ..


Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.


b) Rezervace zboží na prodejně


Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely rezervace zboží na prodejně následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, e-mailová adresa a údaje o rezervaci (nezávazné objednávce).

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o rezervaci zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti na rezervaci do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení rezervace zboží.

c) Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop prostřednictvím zákaznické linky nebo zákaznického chatu na centrále společnosti

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop prostřednictvím zákaznické linky nebo zákaznického chatu na centrále společnosti jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednaném zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

kurýrní a přepravní společnosti, které zajišťují dodávku zboží.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

d) Registrace a provoz e-shopu


Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.


Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

e) Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.


f) Řešení stížností zákazníků

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.


g) Soutěže na Facebooku

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

h) Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost Cinema, s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností Cinema, s.r.o. je nezbytné pro poskytnutí podpory na žádost zákazníka.

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníků.

i) Uplatňování nároků společnosti Cinema, s.r.o.

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely nároků společnosti Cinema, s.r.o. následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností Cinema, s.r.o. , Údaje uvedené v žalobě proti spoločnostiCinema, s.r.o. , Údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedené v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti Cinema, s.r.o. .


Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Cinema, s.r.o. . Oprávněným zájmem společnosti Cinema, s.r.o. je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti Cinema, s.r.o. .

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti Cinema, s.r.o. uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

j) Plnění zákonných povinností společnosti Cinema, s.r.o.

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) m) za účelem plnění zákonných povinností společnosti Cinema, s.r.o. .

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové).

Zpracování osobních údajů společností Cinema, s.r.o. je nezbytné k plnění zákonných povinností společností Cinema, s.r.o. .

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotyčná osoba má vůči provozovateli právo požadovat přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na vymazání osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti Cinema, s.r.o. :

 • písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
 • elektronickým zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
 • telefonicky na výše uvedeném čísle.
 • příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

4. Zasílání obchodních a marketingových zpráv

Společnost Cinema, s.r.o. zpracovává pro účely marketingové komunikace (zasílání obchodních a marketingových nabídek) následující osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, pohlaví.

Právním základem zpracování osobních údajů je informovaný souhlas dotčených osob a článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR - oprávněný zájem společnosti Cinema, s.r.o., kterým je dosažení primárního účelu podnikatelské činnosti - rentability prodávaných produktů a služeb. Osobní údaj pohlaví slouží ke zvýšení relevance zasílaných marketingových a obchodních nabídek prostřednictvím jednoduchého profilování zákazníků, není povinně vyžadovaným údajem pro zasílání marketingových a obchodních nabídek a jeho poskytnutí jakož i souhlas se zpracováním je výhradně na vlastním uvážení dotčených osob.


Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu dotyčnou osobou nebo maximálně po dobu 10 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může dotyčná osoba odvolat kdykoli, kliknutím na odkaz "Zrušení odběru novinek" v patičce libovolné obchodní nebo marketingové nabídky, kterou od společnosti Cinema, s.r.o. obdržela nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@vas-mobil.cz

Není povinností dotčených osob poskytnout nám své osobní údaje pro zasílání obchodních a marketingových zpráv. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není zákonnou nebo smluvní požadavkem a ani požadavkem, která je nutná pro uzavření smlouvy. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou více její osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Zásady ochrany osobních údajů (platné od 25.05.2018)

Provozovatel e-shopu

Cinema, s.r.o.
Nádražní 100, 739 91 Jablunkov
+420 607 340 469
info@vas-mobil.cz
Po-Pi: 09:00 - 16:30
  So zavřeno
ICQ 385655986
Facebook

Lajkuj na facebooku